Wsparcie działań artystyczno-rozwojowych Teatru Ex Animo – udział w Międzynarodowym Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr Łódź 2021”