O fundacji

Jak powstała Fundacja Zielona Arteterapia

Ośrodek wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych „Kolory Życia”, który działał przy Katolickim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej szczęśliwie funkcjonował ponad 10 lat, zapewniając dorosłym osobom niepełnosprawnym (w liczbie 25 osób) kompleksową opiekę i wsparcie terapeutyczne. Placówka finansowana była w cyklach dwuletnich ze środków PFRON, oraz będąc organizacją pożytku publicznego, utrzymywała się dzięki wpływom z 1% oraz składkom. Niestety z powodu trudności finansowych Ośrodek „Kolory Życia” z dniem 30 kwietnia 2019r. został zamknięty. Inne ośrodki w Zielonej Górze nie były w stanie objąć terapią naszych podopiecznych, ze względu na przepełnienie (brak wolnych miejsc).

W ramach działalności ośrodka „Kolory Życia” w 2018r. zawiązała się grupa teatralna „Ex Animo”, które prowadziła Monika Kurzyńska – prezes Fundacji Zielona Arteterapia. Grupę tworzy 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną. Wsparciem objęci są również ich rodzice i opiekunowie, którzy czynnie angażują się w proces terapeutyczny i twórczy.

Sukcesy: I Nagroda na III Zielonogórskim Przeglądzie Twórczości Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Witki 2019”. II Nagroda – Srebrne Pióro Koszałka Opałka – XXVI Przegląd Twórczości Teatralnej „O Złote Pióro Koszałka Opałka”2019r,w Zielonej Górze. Wyróżnienie na  XXIX SPOTKANIACH GRUP KOLĘDNICZYCH I JASEŁKOWYCH w 2018r. , w Zielonej Górze, za spektakl „ W górę serca Jezusowi”.

Dzięki wsparciu Dyrektora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, grupa „Ex Animo” kontynuowała działalność, korzystając nieodpłatnie z sali Laboratorium Twórczego, gdzie w ramach wolontariatu od ponad roku Monika Kurzyńska prowadzi  z nimi  warsztaty teatroterapii. Wszelkie środki, by zapewnić uczestnikom odpowiednią opiekę oraz materiały do prowadzenia działań teatralnych (kostiumy, rekwizyty, scenografia) były nabywane wyłącznie ze środków własnych.

Przy ogromnym zaangażowaniu ze strony rodzin i opiekunów narodził się pomysł założenia Fundacji Zielona Arteterapia, której głównym celem jest objęcie opieką 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością, tworzących „Teatr Ex Animo”- wsparciem ich działań na polu artystycznym jak i wsparciem terapeutycznym.

Cele, które sobie wyznaczyliśmy są dla nas bardzo ważne – prowadzą do stworzenia ośrodka arteterapii – przestrzeni bezpiecznej i kreatywnej, otwartej na  działalność twórczą. Chcemy wdrożyć nowe metody wsparcia na rzecz rehabilitacji  społecznej poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach z teatroterapii dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz czynne zaangażowanie ich rodzin i opiekunów. Celem będzie promocja i rozwój działalności „Teatru Ex Animo”- udział w przeglądach teatralnych, imprezach kulturalnych-wyjście ze spektaklem do ludzi-pokazanie, że niepełnosprawność nie przekreśla aktywnego uczestniczenia na polu twórczym i artystycznym, że osoby ze swoją wiedzą, umiejętnościami, pasją i nietuzinkowością, mogą łamać stereotypy społeczne na ich temat. Celem jest integracja, która ma polegać, nie tylko na biernym czerpaniu z postaw, umiejętności od osób pełnosprawnych, ale także na pokazaniu “inności”, w sposób ciekawy i atrakcyjny.

Korzyści jakie płyną z terapii przez teatr stanowią ważny nurt tzw. nowego teatru-wynika to z faktu, iż w takim ujęciu sztuki teatralnej nie są istotne zadania artystyczne, ale rozwój człowieka. Aktywność teatralna może przyczyniać się do osiągania celów w dziedzinach pozaartystycznych, takich jak: edukacja, psychoterapia, socjoterapia. Pozwala na rozwijanie i doskonalenie kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Zastosowanie wielu różnorodnych form pracy (techniki relaksacji, automasażu, ćwiczenia na dykcję, ruchowe, czytanie literatury) nie tylko uatrakcyjniają proces terapeutyczny, czy choćby pobudzają gotowość jego uczestników do podejmowania działań, ale przede wszystkim zwiększają obszar oddziaływań oraz przynoszą lepsze efekty. Teatr, także amatorski, może stanowić język porozumiewania się i rzeczywistej integracji. Sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i uczy tolerancji. Teatr osób niepełnosprawnych to obszar wciąż jeszcze nieodkryty, nieopisany, kontrowersyjny. Przedstawienia w świecie ludzi niepełnosprawnych często powstają z nieodpartego pragnienia dialogu ze społeczeństwem, zwrócenia uwagi na swoje problemy i nadzieje. To jeden ze sposobów na to, aby osoba nie w pełni sprawna nie czuła się wyobcowana. Warsztaty teatralne nie są dla wykonawców terapią, ale zajęciem umożliwiającym samorealizację, dającym konkretną pozycję społeczną, wpływającą na poprawę jakości życia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością w Reportażu Elżbiety Wozowczyk – Leszko „Nie jesteśmy niewidzialni”, Radio Zachód – Zielona Góra:

play_circle_filled
pause_circle_filled
Reportaż
volume_down
volume_up
volume_off