Zarząd

Organ Reprezentacji

Sposób reprezentacji:
- do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach, w tym w sprawach majątkowych związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych upoważnieni są: a/ prezes i wiceprezes fundacji działający łącznie, b/prezes i jeden z członków zarządu działający łącznie.

Monika Kurzyńska

Od 11 maja 2020 r.

Anna Duciewicz Kaczmarek

Od 11 maja 2020 r.

Małgorzata Paulina Derbis

Od 11 maja 2020 r.

Agnieszka Serniak

Od 11 maja 2020 r.